فهرست دسته اخبار ویژه ملک

رفع توقیف ملک آقای مهران عباس پور

با توجه به دستور قضایی ملک آقای مهران عباس پور واقع در عظیمیه خ لاله پلاک ۶۰ رفع توقیف گردید

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده