پذیرش درخواست جواز کسب املاک

قابل توجه کلیه مشاورین املاک و شهروندان کرج از مورخه ۰۸/۰۸/۱۳۹۲ درخواست متقاضیان ،جهت صدور جواز کسب املاک با رعایت حریم صنفی ۱۰۰ متر پذیرفته می گردد.