جمع آوری سوابق ورزشی مقدماتی یا قهرمانی اعضای اتحادیه ها

کمیته ورزشی اتاق اصناف مرکز استان البرز در نظر دارد سوابق ورزشی مقدماتی و یا قهرمانی کارمندان ، هیات مدیره و اعضا تحت پوشش اتحادیه ها را جمع آوری نماید تا در مسابقاتی که برگزار خواهد شد از این افراد دعوت به عمل آید اعضا محترم اتحادیه املاک کرج چنانچه سوابقی در این خصوص دارند روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح با در دست داشتن مدارک به واحد کمیسیونها اتاق اصناف واقع در شهرک اداری حسن آباد بلوار تعاون فرهنگ روبروی تربیت ۴ طبقه ۴ مراجعه فرمایید .