تمدید قراردادهای اجاره در زمان ایام کرونا

با توجه به دستور ستاد ملی کرونا مشاورین املاک قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸/۴/۹۹ هنوز تمدید نشده اند در صورت توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه تمدید نمایند و حداکثر میزان اجاره بها و یا رهن برای شهر کرج تا ۲۰ درصد خواهد بود