الزام دریافت کدپستی

مشاورین املاک کرج قبل از ثبت قرارداد در سامانه حتما باید استعلام کدپستی دریافت نمایند در صورت تنظیم قرارداد بدون کدپستی و استفاده کدپستی ملک دیگر این موضوع تخلف محسوب شده و مشاور املاک باید در این خصوص پاسخگو باشد