استعلام از جهاد کشاورزی قبل از ثبت قراردادهای زمینهای زراعی الزامی است

مشاورین املاک کرج قبل از ثبت قراردادهای مربوط به زمینهای زراعی حتما باید از جهاد کشاورزی استعلام نمایند